Missie

Hart voor hart de wereld veranderen

Visie

Trainen en toerusten van leiders en leden in het begrijpen en toepassen van Bijbelse waarheden in hun leven en wandel.

Het uitzenden van een team van christelijke motorrijders die zichtbaar en geloofwaardig als evangelisten in de motorwereld aanwezig zijn.

Evangelisatie primair, maar niet uitsluitend, in de motorwereld, door het aangaan van vriendschappen en het versterken en onderhouden van relaties.

Het stimuleren van- en bijdragen aan christelijke activiteiten, zoals kerkdiensten en persoonlijke hulp aan motorrijders.

Het stimuleren van contacten tussen christen-motorrijders onderling.